Hvorfor RoboTek?

pin_drop

Konkurransedyktig produksjon i Norge

Les mer
show_chart

Vi har klare fortrinn for produksjon i Norge

Les mer
business

Små og mellomstore bedrifter

Les mer

Lenker og nedlastinger

Bilder fra deltakersamling hos Nogva 27.04.2017

Bilder og litt beskrivelser

Deltakersamling hos Nogva

Torsdag 27.04 2017 hadde vi deltakersamling hos Nogva. En interessant dag med fleire gode foredragsholdere der også vi prensenterte hva vi holder på med og prosjekter vi jobber med. Vedlagt ligger program for deltakersamlingen.

Fra Haramskonferansen

Video fra Haramskoferansen 14.02.2017. Robotek fikk vist fram roboten til Statsminister Erna Solberg. Frank Årebrot fulgte også spent med!

Robotek presentasjon på Haramskonferansen 2017

Powerpointpresentasjonen for Robotek

Universal Robots - easy automation with collaborative robots

Ulike bruksområder for UR10 cobot

Arkiv

Hva gjør RoboTek?

RoboTek AS skal drive rasjonell produksjon, og være et ledende kompetansesenter på produksjonsteknologi, arbeidsprosesser og produktutvikling. Kompetanse og oppdatert produksjonsteknologi er en forutsetning for innovasjon. RoboTek bidrar til å tette det produksjonsteknologiske gapet mellom internasjonalt ledende bedrifter og bedriftene i vår region. Dette gjør RoboTek unik i norsk sammenheng.

Les mer om hva RoboTek gjør

Hvordan fungerer RoboTek?

Kjernen i virksomheten blir en helt ny fabrikk som skal drives på kommersielt grunnlag. Fabrikken blir et utviklingssenter der vi kan kjøre prosjekter, drive testing, bygge prototyper og utføre produksjon for deltakerbedriftene. Lærlinger i disse bedriftene kan hospitere her som en del av læreprogrammet. Fabrikken og arbeidsmåten er med på å gjøre RoboTek til et unikt tilbud.

Les mer om Fabrikken

Interessert i å bli medlem?

RoboTek AS ønsker flere bedrifter velkommen. Deltakerbedriftene får delta i utviklingen av kompetanse i RoboTek, og får tilgang til aktiviteter, prosjektet og andre tilbud. 

Kontakt Arne Tande på telefon 90 12 45 43, eller på e-post arne.tande@robotek.no


Mer informasjon