Kurs 3 D Printing M
Kurs 3 D Printing M

Kurs i Additive produksjon - 3D printing

Teknologi, maskiner og praktisk bruk og additive produksjon

3D printing er en teknologi som utvikler seg raskt.

RoboTek har investert i relevante maskiner for å bli kjent med teknologien og utviklingen av denne.

Kurs
Etter avtale

Kontaktperson: arne.tande@robotek.no