Robot Programmering 1 6
Robot Programmering 1 6

Robot programmering

Programmering og praktisk bruk av robot løsninger

Robot operasjoner for maskinering, montering og sammenstilling er ikke tatt i bruk av flere bedrifter i vår region.
Utprøving av enkle robotløsninger kan være en god start for mange bedrifter til å bli kjent med teknologi og muligheter for automatisering/digitalisering i egen bedrift.

RoboTek vil investere i relevant robotløsning som kan utprøves i bedriftene.

Kurs
Etter avtale

  • Grunnkurs i robotløsninger og programmering
  • Operatør kurs, forutsetter grunnkurs eller tilsvarende
  • Bedriftsrettet kurs der RoboTek bistår bedriften i gjennomføring av konkrete oppgaver

Personer kurset er rettet mot:
Ingeniører, planleggere og operatører.

Kontaktperson: arne.tande@robotek.no