Den teknologiske utviklingen går svært raskt i alle bransjer. Derfor haster det å komme i gang for å sikre utvikling i din bedrift.

RoboTek AS ønsker flere bedrifter velkommen. Deltakerbedriftene får delta i utviklingen av kompetanse i RoboTek, og får tilgang til aktiviteter, prosjektet og andre tilbud. Bedrifter, investorer, kommuner og enkeltpersoner kan bli eiere og/eller deltakere i RoboTek.

Kontakt Arne Tande på telefon 90124543, eller e-post: arne.tande@robotek.no