Kjernen i virksomheten blir en helt ny arena som skal drives på kommersielt grunnlag. Arenaen blir et demo og utviklingssenter der vi kan kjøre prosjekter, drive testing, bygge prototyper og utføre produksjon for deltakerbedriftene. Lærlinger i disse bedriftene kan hospitere her som en del av læreprogrammet. "Fabrikken" og arbeidsmåten er med på å gjøre RoboTek til et unikt tilbud.

Demo/testsenter

For at bedriftene skal være konkurransedyktige i fremtiden, er det behov for robotisering, automatisering og optimalisering av produksjonsprosesser. Vi er på full fart inn i den fjerde teknologiske revolusjon, kjent som Industri 4.0. Dette er bruk av digitalisering, sensorteknologi og håndtering av store datamengder. Fabrikken skal være et demo-/testsenter med topp moderne maskiner og utstyr for utvikling av produksjonsteknologi, opplæring og produkttesting.

Perspektiv 11
Perspektiv 11

Ideelle fasiliteter for utprøving av omstillingstiltak

Vår visjon er å utvikle og bygge "fremtidens fabrikk"

På arenaen kan deltakerbedriftene drive produktutvikling og utprøving og optimalisering av nye produksjonsprosesser før de implementeres i bedriftene. Å tilby slik fullskala utprøving er nytenkende, og forenkler omstillingsprosessen i den enkelte bedrift.

Godt utstyrt for prototypebygging

Fabrikken får utstyr og personell som kan bistå i produktoptimalisering og prototypebygging. Nærheten til bedriftene og førsteklasses hjelpemidler, gjør at arbeidet kan utføres raskt og kostnadseffektivt.

Perspektiv 21
Perspektiv 21

Leverandørsamarbeid viktig for å være i forkant

Leverandører av produksjonsteknologi ser på fabrikken og produksjonsmiljøet rundt den med stor interesse. Nært samarbeid med leverandørene sikrer viktig kompetanseoverføring og oppdatert utstyr. Det er inngått særdeles gode avtaler med flere av dem.

Fremtidens fagarbeider

Digitaliseringen i industrien vil medføre behov for digital kompetanse kombinert med faglig spisskompetanse. I RoboTek kan fagarbeidere med høg praktisk kompetanse få opplæring sammen med unge med høg digital kompetanse, i et topp moderne produksjonsmiljø.