RoboTek AS ble til etter initiativ av Arne Tande, som i 2013 tok til orde for å redusere utflagging av produksjon til lavkostland. Gjennom eget firma - Offshore & Industry Support AS (OIS) - fikk prosjektet støtte av Innovasjon Norge.

Pilotprosjektet fokuserte i starten på mekanisk maritim industri, men det viste seg tidlig at de aktuelle utfordringene er felles for all industri i regionen.

Pilotprosjektet ble til RoboTek AS i 2016.

Forprosjektet, gjennomført av OIS med støtte frå Innovasjon Norge og Haram Næringsråd, startet i juli 2013.  

Forprosjektet skulle avklare om det var ønske i klynga om å starte et samarbeid innrettet mot ny produksjonsteknologi for økt produktivitet og konkurranseevne.

Besøk hos nærmere 50 bedrifter/bedriftsledere, bekreftet behovet. 22 bedrifter ønsket å støtte et hovedprosjekt økonomisk.

Hovedprosjekt i 3 faser startet i desember 2013, med støtte fra Innovasjon Norge under søknaden «Automatisert og robotisert fabrikk med læringsarena».

Målet med læringsarenaen er å møte deltakerbedriftenes utfordringer mht dagens manglende opplæring, og fremtidige fagarbeideres digitale utfordringer.  

Hovedprosjektets hovedaktiviteter: 

  • Fase 1. Kartlegging og forretningsutvikling
  • Fase 2. Prosjektering, budsjettering, forretningsplaner og kompetanseutvikling
  • Fase 3. Bygging og oppstart