RoboTek AS skal fokusere på rasjonell produksjon, og være et ledende kompetansesenter på produksjonsteknologi, arbeidsprosesser og produktutvikling

Kompetanse og oppdatert produksjonsteknologi er en forutsetning for innovasjon. RoboTek bidrar til å tette det produksjonsteknologiske gapet mellom internasjonalt ledende bedrifter og bedriftene i vår region. Dette gjør RoboTek unik i norsk sammenheng.

Medlems- og deltakerbedriftene skal ha nytte av RoboTek gjennom:

  • Bedriftsnettverk med klyngefordeler
  • Konkrete prosjekter initiert av en eller flere bedrifter
  • Produksjon som utprøving av nye prosesser og metoder
  • Prototypebygging
  • Kurs, seminarer og konferanser
  • Kompetansebygging

Tett samarbeid med ledende teknologimiljøer

Det er inngått samarbeidsavtaler med NTNU i Ålesund, ÅKP/GCE og Haram Vidaregåande Skule. Disse avtalene gir gode muligheter for tett samarbeid utover RoboTek-miljøet, både på teknologi, FoU og utdannelse.