Regionen vår har de siste 10-12 årene vært preget av svært høy aktivitet innen offshorerelatert industri. Dette har bidratt til et kostnadsnivå som har fått flere bedrifter til å «flagge ut» produksjonen. Vi ser imidlertid at denne utviklingen betyr tapt produksjon og tapt kompetanse, som på sikt vil være kritisk.

Robotek skal bidra til å snu denne trenden gjennom å:

  • være en møteplass for alle som er opptatt av produksjonsteknologi
  • initiere samarbeid der bedrifter og kompetansemiljøer forener krefter  
  • arbeide for effektiv og konkurransedyktig produksjon
  • bidra til nødvendig digitalisering av produksjon og prosesser
  • formidle utviklingstrekk i internasjonal industri
  • være en arena for læring og utvikling av kompetanse
  • gjøre industriarbeidsplasser attraktive for ungdom
  • kvalifisere morgendagens fagarbeidere