Vi har et høyt teknologisk nivå, kompetente medarbeidere som tar ansvar, og en unik samarbeidskultur i og mellom bedriftene. Når vi nå går inn i den 4. industrielle revolusjon, Industri 4.0, er dette klare og viktige fortrinn.

Kravene til fremtidens fagarbeider gir muligheter til samarbeid mellom skole og industri. Dette er innarbeidet og unikt for vår region. 

Digitalisering skaper fremtidsmuligheter for ungdoms interesser og ferdigheter. RoboTek AS skal gjøre industri arbeidsplasser interessante for flere, det vil medføre økt interesse for skaperglede og produksjon.