Det er fullt mulig å drive konkurransedyktig produksjon i Norge - også i framtiden. Forutsetningen er at vi er i forkant når det gjelder å ta i bruk ny produksjonsteknologi og nye produksjonsprosesser. Med vårt kostnadsnivå, må vi ta lederskap på kompetanse og teknologi.

Samarbeid mellom bedrifter og utdanningsinstitusjoner er viktig for å ta i bruk digitalisering for omstilling i norsk industri. Digitalisering skaper fremtidsmuligheter for ungdoms interesser og ferdigheter.

Uten produksjon, mister vi kompetanse og evnen til å drive innovasjon.