Dsc 0019
Dsc 0019

Pilotprosjektet

2. juni | 12:17

Introduksjon til pilotprosjektet, støttespillere og styringsgruppen.

Støttespillere i Pilotprosjektet

Innovasjon Norge har vært en viktig støttespiller og samarbeidspartner for prosjektet. De har bidratt i Forprosjektet og Fase 1 og 2 av hoved prosjektet. Haram Næringsfond har bidratt i Pilotprosjektet. Industriinkubator I Haram/ÅKP har vært til stor hjelp og bidratt til prosjektet

Deltakerbedrifter som har bidratt med økonomisk støtte og engasjement til Pilotprosjektet:


Styringsgruppe

Styringsgruppen har lang bedriftserfaring og forstår behovene for videreutvikling av industriproduksjon. Styringsgruppen har en svært allsidig kompetanse og erfaring. 

Magnar Førde, 1951 modell
Bustad: Saksvik, Trøndelag Oppvekst: Småbruk i Austefjorden
Utdanning: Folkeskule, Framhaldskule, Folkehøgskule, Yrkesskule Maskin&Mek., Teknisk Fagskule Maskin, NTH Maskin, Dr.ing. Maskin NTH.
Erfaring: Møbelfabrikk Sykkylven, Austefjord Mek. Verkstad, Bussjåfør Spjeklavik og Trondheim, Konstruktør Volda Mek. Verkstad, Utviklingssjef A.M. Liaaen, Konserndirektør Skipsutstyr Ulsteingruppen, Professor NTH/NTNU, Professor II Høgskulen i Ålesund, Teknologidirektør Enova, Senior Vice President Innovasjon og Teknologi Rolls-Royce Marine, Privat rådgivar og gryande pensjonist.
Oppgave i Pilotprosjektet: Rådgivning og planlegging

Magne Hurlen, 1948 modell
Bustad: Søvik Utdanning: Folkeskule, Framhaldskule, Teknisk Fagskule
Erfaring: Produksjonsteknikker/avdelingsleder Rolls-Royce Marine AS. Programmering og drift av CNC-maskiner og roboter for ubemannet produksjon.
Oppgave i Pilotprosjektet: Kompetansebygging retta mot programmering, maskinering og robotisering.

Pål Terje Huse, 1948 modell
Utdanning: Folkeskule, Framhaldskule, Realskule, Gymnas, NTH Maskin A
Erfaring: Verkstedpraksis, Konstruktør Aker Engineering AS, Konstruktør og salg TenTek International AS, Markedssjef Aukra Industrier AS, Yard Development West Viking Industries LTD, Newfoundland, Bedriftsrådgiver Triangel AS, Eget rådgivningsselskap Tripod AS.
Oppgave i Pilotprosjektet: Rådgivning, søkeprosess og planlegging.

Guttorm Ulla, 1951 modell
Utdanning: Folkeskule, Framhaldsskule, Realskule, Volda Gymnas, Lærarhøgskulen i Volda, Distriktshøgskulen i Volda, Høgskulen i Volda.
Erfaring: Lærar ved Haramsøy skule, prosjektmedarbeidar i Harammodellen i Haram kommune, skuleutvikling i Haram kommune, kompetansemedarbeidar i NHO Møre og Romsdal, dagleg leiar i Haram Innovasjonsstudio og Haram Næring og Innovasjonsforum, styreleiar i Ungt Etrepenørskap og styremedlem Høyskolen i Ålesund.
Oppgave i Pilotprosjektet: Kompetansebygging, kommunikasjon og rådgivning.

Arne Tande, 1950 modell
Bustad: Brattvåg
Utdanning: Folkeskule, Framhaldskule, Realskule, Teknisk Ingeniørskule i Ålesund, Fagbrev Mekaniker.
Erfaring: Montør Hydraulik Brattvåg, Konstruktør Hydraulik Brattvåg, Prosjektleder Hydraulik Brattvåg, Daglig leder Fare East Offshore Marine i Singapore, Slagsleder Exploration og Production Ulstein Brattvåg, Senior Vice President Deck Machinery, Rolls-Royce Marine. Etablerte Offshore & Industry Support AS (OIS) i 2013. OIS har vært søker og prosjektkooordinator av Pilotprosjektet. Er også rådgiver retta mot marked og produkt.
Oppgave i Pilotprosjektet: Prosjektleder, planlegger og budsjettansvarlig

Del gjerne: