16 10 17 30963 Aps Robotics 271
16 10 17 30963 Aps Robotics 271

Seminar Roboter og Additiv Produksjon 02.11.16 Ingebrigt Davik-huset, Brattvåg

17. okt. | 15:51

Målgruppe: Bedriftsledere, forskere, ingeniører, produksjonsplanleggere, produksjonsledere og interesserte Seminaret vil beslyse og gi innsikt i enkle og avanserte robotløsninger, robotissert transport og additiv produksjon - 3 D-prining av stål og metaller.

Påmelding og programSeminar på Ingebrigt Davik-huset 02.11.2016 09.00 - 16.00

Det foregår en rivende utvikling innen produksjonsteknologi i verden i dag.  Konkurransedyktig industriproduksjon i Norge vil forutsette at industrien er i forkant.

Investeringer og bruk av roboter var tidligere «bare for storserieproduksjon». Med mindre, enklere og billigere robotløsninger er dette en teknologi som mange SMB kan utnytte. De nye robotløsningene kan enkelt transporteres mellom flere brukere/operasjoner og en kan på denne måten optimalisere investeringene.

I mange vestlige land er det store satsinger for å utvikle produksjonsteknologi for å bedre konkurransesituasjonen. På denne måten kan man tilbakeføre produksjon fra såkalte lavkostland.  Parallelt skjer det en rivende utvikling innen de forskjellige produksjonsteknologiene. Additiv produksjon, 3D printing er nytt, og kan revolusjonere mange produksjonsprosesser man har i dag. Kunnskap om tilgjengelig produksjonsteknologi er viktig for å produsere, designe og konstruere for optimal produksjon.

Deltakerbedrifter: kr 1250,-
Andre:   2500,-

Del gjerne: