history

Historikk

RoboTek AS ble til etter initiativ av Arne Tande, som i 2013 tok til orde for å redusere utflagging av produksjon til lavkostland.

Hele historien til prosjektet
business
Eiere, deltakerbedrifter og samarbeidspartnere

Eiere

Deltakerbedrifter

Samarbeidspartnere

Sponsorer

Lenker og nedlastinger

Bilder fra deltakersamling hos Nogva 27.04.2017

Bilder og litt beskrivelser

Deltakersamling hos Nogva

Torsdag 27.04 2017 hadde vi deltakersamling hos Nogva. En interessant dag med fleire gode foredragsholdere der også vi prensenterte hva vi holder på med og prosjekter vi jobber med. Vedlagt ligger program for deltakersamlingen.

Robotek presentasjon på Haramskonferansen 2017

Powerpointpresentasjonen for Robotek

Arkiv