Disse bedriftene er mange, innovative og flinke til å omstille seg. Utfordringen deres er ofte at de har begrensede ressurser til nødvendige investeringer i ny teknologi og nye prosesser. Gjennom fellesprosjekter og klyngesamarbeid, vil RoboTek sørge for å gi små og mellomstore bedrifter nye muligheter.

Vår klynge er over lang tid bygget opp av mange små og mellomstore bedrifter som har utviklet seg til kjente internasjonalt ledende.